Jaargang 16.04 | april 2015

 • Wie is Hij?

  Kort nadat Jezus grote mensenmenigten genezen had en 5000 mensen te eten gegeven had van zeven broden en een paar vissen,1 vroeg Hij Zijn discipelen wat de mensen over Hem zeiden. Ze vertelden Hem dat sommigen geloofden dat Hij Johannes de Doper was en dat anderen dachten dat Hij Elia was of Jeremia of een […]

 • Blijk van liefde

  Misschien zijn die persoonlijke blijken van Gods liefde die Jezus mij voortdurend weer geeft, wel de grootste reden waarom ik graag zo dicht mogelijk bij Hem wil zijn. Hij doet bijzondere dingen in onze levens; soms zien we ze, soms hebben we ze niet eens in de gaten en op andere momenten begrijpen we niet […]

 • Luisteren voor twee

  (Dit is een moderne versie van Lukas 10:38-42) Het was al laat in het basketball seizoen. Miami Heat stond met 2-1 voor in de play-offs en vanmiddag zou de vierde wedstrijd gespeeld worden. Ik was druk bezig. Ik had het altijd druk, maar vandaag had ze mensen uitgenodigd om bij ons te komen lunchen, dus […]

 • De Naam maakt het verschil.

  Ik las laatst een artikel over de emoties die de klank van bepaalde woorden in ons kan oproepen. Woorden zoals accepteren, overvloedig, omhelzen, schittering, humor, lach, spelen bleken een positief effect te hebben op de mensen die aan de proef meededen. En dat is ook niet zo vreemd. Zo kan ook het horen van de […]

 • Hij geeft echt om ons

  “Heb je een momentje om met me te praten? Het is belangrijk!”zei de jongeman die op me afstevende met een brede glimlach op zijn gezicht. ‘Met me praten? Waar is dat voor nodig?’ Ik moest toegeven dat hij er wel vriendelijk uitzag maar wat het ook was, ik was er niet voor in de stemming. […]

 • God doet iets nieuws

  Toen Jezus uit de dood verrees was Zijn verrijzenis de eerste fase van een nieuwe schepping van God, een nieuw soort wezen; een menselijk lichaam was getransformeerd door de kracht van God in iets waar de dood, slijtage en verrotting nooit meer vat op zouden hebben. Zoiets was nog nooit gebeurd! “Wij weten toch dat Christus, […]

 • Een schone lei

  Rond de paastijd was ik verschrikkelijk ontmoedigd over mezelf; ik slaagde er maar niet in om de vermaningen in het Evangelie; anderen liefhebben en een onbaatzuchtig leven leiden, te volgen. Ik had het gevoel dat ik meer geïnteresseerd was in materiële dingen en ik probeerde uit alle macht om daar verbetering in aan te brengen. […]

 • Een goede zet

  Ik ben zeer prestatiegericht en ik ben altijd dol op gevaar en risico. Het principe om ergens in te investeren en er later veel voor terug te krijgen heeft me altijd enorm geboeid. Ik ben goed in sport en spelletjes, maar al sinds mijn vroege jeugd was ik er alleen in geïnteresseerd als er iets […]

 • Op zoek naar South Station

  Mijn leven was gevuld met geloof toen ik nog een kind was. Ik twijfelde nooit aan het bestaan van een liefdevolle God die bezorgd was over mijn leven, en die gebeden beantwoordde en me dagelijks hielp. Ik bad al vanaf het moment dat ik woorden kon uitspreken. Ik zong liedjes over Jezus en ik hield […]

 • Een vriend voor het leven en erna.

  Ik heb een geweldige vriend die ik volledig kan vertrouwen. Hij opent Zijn hart voor me en ik voel me helemaal vrij om dat ook bij Hem te doen. Hij weet wat er in mijn hart omgaat en begrijpt wat belangrijk voor me is. Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik […]

 • Laten we samen leven!

  Als je Mij gevonden hebt, heb je het geheim van een vol leven gevonden. Ik ben veel meer dan een figuur uit de geschiedenis die 2000 jaar geleden leefde en gestorven is. Omdat Ik uit de dood ben opgestaan ben Ik nu nog levender en actiever dan toen Ik op aarde rondliep. En omdat Ik […]