Bergverplaatsers

Ik heb me altijd afgevraagd wat Jezus eigenlijk bedoelde toen Hij zei: “Als jullie geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje en je zegt tegen deze berg: ‘Ga weg,’ dan gaat hij weg. Dan is niets onmogelijk voor je.”1 Ik heb nooit gehoord van bergen die zichzelf verplaatsen en zelf heb ik er zeker nog nooit een verplaatst, dus waarom deze vergelijking?

Door de jaren heen ben ik gaan beseffen dat ofschoon mijn geloof nooit letterlijk bergen heeft verplaatst, een klein beetje geloof, ter grootte van een mosterdzaadje, bergen in onze levens kan verplaatsen.

Het probleem is alleen dat het resultaat meestal niet zo opvalt als bij een daadwerkelijke berg die verplaatst wordt en in zee valt. De Christelijke schrijver Kent Crockett drukte het op deze manier uit: “Geloof is het vermogen om boven moeilijke omstandigheden uit te kijken en Gods hand aan het werk te zien.” Dat vermogen is met het blote oog niet te zien en daarom weten we soms niet zeker of ons geloof wel echt is.

In Hebreeën 11 noemt Paulus personages uit het Oude Testament die hun leven lang op geloof leefden maar die zelf nooit de uiteindelijke vervulling mochten zien waar ze op gehoopt hadden; het koninkrijk Gods op aarde. Maar hun geloof was niet tevergeefs: “Zij hebben door geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd.”2

Ik hoop van harte dat de artikelen en persoonlijke verslagen in deze aflevering je mogen zegenen in het verdiepen van je relatie met Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.3

  1. Mattheüs 17:20
  2. Hebreeën 11:33-34
  3. Hebreeën 12:2