Allemaal winnaars

Ik moet je iets bekennen: ik wil altijd winnen! Of het nou om een wedstrijd gaat, een bordspelletje of; en dat is misschien wel erger, een meningsverschil, mijn competitiedrang komt altijd weer om de hoek kijken. Ik wil telkens de beste zijn. Het doet er niet toe of iets moeilijk of makkelijk is, ik wil gewoon altijd de beste zijn of gelijk hebben. Ik heb zelfs (belachelijke) strategieën ontwikkeld voor ganzenbord en kwartetten.

Ik hoor en lees graag verhalen over mensen die “een succes‘’ zijn op een bepaald gebied; dokters die belangrijke ontdekkingen doen op het gebied van geneeskunde, uitvinders die iets bedenken waar niemand ooit aan gedacht heeft, leiders die oplossingen vinden voor problemen die niet op te lossen zijn, sportteams die overwinnen ondanks alle tegenslagen …

In Gods Woord staat ook het een en ander over verbeteringen en een winnaar zijn: Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.1

Toch is winnen in Gods ogen iets heel anders dan het soort winnen waar het in de maatschappij om gaat. God meet met hele andere maatstaven. In het spel van het leven scoren we punten door Jezus aan het woord te laten in onze daden en woorden, door te spelen met karakter en toewijding, ons best te doen met de gaven en taken die Hij ons gegeven heeft en de mensen die Hij op ons pad zet lief te hebben. Wat het allerbelangrijkst is, in de ogen van onze liefhebbende Vader zijn we al overwinnaars, ook al zien we onszelf misschien niet zo.

Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst.2

Tot ziens op het erepodium!

  1. Romeinen 8:37
  2. 1 Johannes 4:4