Megkostólni a gyümölcsöt

Néhány évvel ezelőtt az Activated Magazin a Pál által a Galáciabeliekhez írt levélben felsorolt lelki gyümölcsökről írt.1 Egy-egy számot szenteltünk a lélek minden egyes gyümölcsének, a szeretetnek, az örömnek, békének, hosszútűrésnek, kedvességnek, jóságnak, hűségnek, szelídségnek és mértékletességnek. Eszünkbe jutott, hogy magával a gyümölcs fogalmával nem foglalkoztunk, így ezt most pótoljuk.

A Biblia számos alkalommal beszél szó szerinti gyümölcsökről. Olajfáról, szőlőről vagy fügéről. Emellett persze számtalanszor meteforaként használja őket egy személy cselekedeinek, a tettek gyümölcsének és hasonlóknak a leírására.

Szabadságának utolsó estéjén, az utolsó vacsora alkalmával, Jézus azt mondta tanítványainak, hogy teremjenek gyümölcsöt: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.“2 Hogyan terem egy keresztény gyümölcsöt? Alapvetően azáltal, hogy hasonlóvá válunk Jézushoz, és Királyságának kiterjesztésével szavaink és tetteink által is.

Ez nem csekély kihívás, de Jézus nem hagy bennünket magunkra a feladattal. Jézus a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők. A szőlővessző a szőlőtőtől kapja az erejét, táplálékát, védelmét és energiáját, ahogy Jézus követői Jézustól kapják mindezt, ha Rajta, Benne maradnak, aminek lelki gyümölcsök lesznek az eredményei a jellemünkben és céljainkban. Amikor időt töltünk Jézussal és jobban megismerjük, egyre jobban fogunk hasonlítani Rá és céljaink egyre inkább egyeznek majd az Ő céljaival, aminek eredményeként hitünk tettekben is megnyilvánul.

  1. Lásd: Galáta 5:22-23
  2. János 15:16