Egy tartalmas élet

A Biblia sokat beszél arról, hogy mi lehet az ember életének célja. Salamon királyt a Biblia korának legbölcsebb embereként említi,1 aki rájött, hogy mennyire hiábavaló csak a földi dolgoknak szentelni az életünket. A Prédikátor könyvében így foglalja össze véleményét: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!“2

A 73-as Zsoltár szerzője, akit Aszáfnak hívtak, leírja, hogy miként kereste az értelmet az életében, miután látta, hogy a gonoszok látszólag gondtalanul élvezték az életet. Végül rájött, hogy Isten barátjának lenni a legnagyobb áldás a világon. Így ír erről: „De nekem olyan jó Isten közelsége!“3

Persze ez csupán az érem egyik oldala.

Noella nővér, egy bencés rendi apáca, aki molekuláris és sejtbiológus doktor is egyben, és egy Fulbright ösztöndíj segítségével tanulmányozta a francia sajtokat, egyik beszédében lelki életét a francia sajtok késztéséhez hasonlította. Miközben keresztény növekedésünk részben az imán és Isten Igéjének tanulmányozásán keresztül valósul meg, Noella nővér szerint a munka és a keresztény szolgálat is fontos része a tanulásnak, amit a bencések mottója is erősít: ora et labora, vagyis imádkozz és dolgozz.

Miközben egyértelmű, hogy a lelkiek nagyon fontosak, az Activated magazin e havi számában a keresztény mindennapok gyakorlati aspektusával foglalkozunk.

Albert Barnes a következőket mondta erről: „Ha másképp nem vagyunk képesek jót cselekedni, ha szegények és tanulatlanok vagyunk, az életünkkel akkor is jót tehetünk. Egyetlen őszinte és alázatos keresztény sem él hiába. Éjjel a leghalványabb fény is hasznos.“

  1. Lásd: Királyok 1. könyve 4:30
  2. Prédikátor 12:13
  3. Zsoltárok 73:28