A karácsony előzménye

János evangéliuma nem meséli el Jézus születésének történetét, de elmondja annak előzményeit. Azt a történetet, ami megelőzte a születése körüli eseményeket. Ez az evangélium visszavisz minket a kezdetekhez, a világunk születése előtti időkhöz és olyasmit mond el Megváltónkról, ami már jóval a születése előtt is igaz volt. A történet ezen részének a megértése segít, hogy felfogjuk kicsoda is Jézus valójában, hogy miért jött és mit végzett el.

A történet így kezdődik: „A világ kezdete előtt már létezett az Ige.  Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. A világ kezdete előtt az Ige együtt volt Istennel. Minden általa lett, és nélküle semmi nem jött létre.“1

Ez az evangélium elmondja nekünk, hogy mielőtt bármi létrejött volna, az Ige már létezett és Istennél volt és Ő volt az Isten. János a teremtés előtti időkig tekint vissza, mielőtt még létezett volna idő és elmondja nekünk, hogy az Ige már akkor is létezett. Ennek az evangéliumnak a kezdő sorai megismétlik a Teremtés könyvének első szavait. „Kezdetben…“2 Kifejezi, hogy az Ige mindig is, már a teremtés előtt is létezett és örök. Soha nem volt olyan, hogy nem volt. Az Ige nem volt része a teremtésnek, ami azt jelenti, hogy nagyobb minden teremtett dolognál.

Megtudjuk, hogy „az Ige az Istennel volt,“ majd ezt meg is ismétli, „A világ kezdete előtt az Ige együtt volt Istennel.“ A hangsúly azon van, hogy az Ige meghitt kapcsolatban áll Istennel. Ezt az egységet fejezi ki a gondolat, hogy „Isten volt az Ige.“ Minden, amit Istenről elmondhatunk, elmondható az Igéről is.

Ezt ünnepeljük Karácsonykor. Az Igét, Aki Istennel együtt létezett a teremtés előtt, Aki közeli kapcsolatban élt az Atyával, aki részt vett mindenek teremtésében és Aki Önmagában és Önmagától létezik, Aki a Fiúisten, és megszületett testben, majd emberként élt köztünk.

Amit Jézus tett földi élete során, a szavai, a példázatai, az emberekkel való kapcsolata, az akkori vallásos vezetőkkel folytatott konfrontációi, a csodái, mind az Atya az emberiség irányába fennálló szeretetét és gondoskodását mutatta meg. A testté lett Ige, Jézus által érthetjük meg jobban Istent és az Ő mély vágyát arra, hogy megbékítse az emberiséget Magával. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten lejött közénk, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy örökre Vele élhessünk.

Az Ige testté lett és közöttünk élt. Ezt tényleg érdemes megünnepelni!

  1. János 1:1-3, Egyszerű fordítás
  2. 1. Mózes 1:1