Voljeti sebe

Uvijek se rado sjećam kako mi je starija sestra čitala biblijske priče dok sam bila mala. Moja omiljena priča bila je priča o Dobrom Samarijancu.1 Nikad nisam zaboravila da moj “susjed” ili bližnji nije samo onaj koji živi do mene već svaka osoba koju sretnemo na svom putu.

No, mnoge su godine prošle dok nisam u potpunosti shvatila što je Isus zapravo mislio kada je rekao “Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!”2 Naime, uvijek bih se nekako usredotočila na prvi dio ovog stiha i zaboravila da postoji i onaj, drugi dio.

Jednom sam prolazila kroz poduže razdoblje potištenosti i sumnje u sebe, i jedna od mojih bliskih prijateljica je to osjetila i rekla: “Ako bi voljela svog bližnjeg onoliko koliko voliš sebe, nitko ne bi želio biti tvoj bližnji.” Njezine su me riječi iznenadile i potakle na razmišljanje. Volim li ja samu sebe? Definitivno ne. Zašto ne? To je barem lako. Odmah sam počela u glavi praviti listu svih svojih mana i nedostataka. No, u sredini sve te moje negativnosti, sinulo mi je: Da li Isus želi da volim samu sebe?

Što sam više razmišljala postajala sam sve uvjerenija da Isus to stvarno želi od mene. Zašto? Zato jer sam Njegovo dijete i voli me, a dao je i svoj život za mene.3 Zato jer sam Njegova tvorevina, jedinstveno oblikovana po Njegovom obličju.4 On poznaje sve moje mane i nedostatke,5 no ipak slavi moj život,6 cijeni moje vrline i moj karakter i vidi neograničeni potencijal u meni.7 Voli me takvu kakva jesam. Shvatila sam da želi da vidim sebe na način na koji me On vidi. Želi da zamijenim samoptuživanje i samokritičnost samoprihvatanjem i brigom o samoj sebi, drugim riječima, Isus želi da volim samu sebe.

Što više zdrave ljubavi i poštovanja imam prema samoj sebi više i slobodnije moći ću voljeti druge. Ljubav prema sebi o kojoj Biblija govori nije napuhana, narcisoidna samodopadnost koja se usredotočuje na sebe i isključuje druge. To je iskrena ljubav koja obnavlja ljubav i poštovanje prema sebi. Čovjek je slika i prilika Božja, griješnik kome su grijesi oprošteni, usvojeno dijete Boga ljubavi. Sve se to rezultira u unutarnjem miru i ispunjenju, velikodušnosti i ljubaznosti prema drugima, te zahvalnošću i privrženosti prema Bogu.

Ljubav prema Bogu, ljubav prema drugima i ljubav prema sebi donose nam cjelovitost i istinsku radost.

  1. Evanđelje po Luki 10:25–37.
  2. Evanđelje po Marku 12:31
  3. Poslanica Efežanima 5:2.
  4. Psalam 139:14
  5. Psalam 139:1.
  6. Sefanija 3:17
  7. Jeremija 29:11.