Prva poslanica Korinćanima 13

Danas sam čitao 13.poglavlje Prve poslanice Korinćanima i razmišljao kako primijeniti te stihove u svom životu. Zapisao sam svoje misli i ovdje ih želim podijeliti s vama. Nadam se da će vas moj članak nadahnuti.

Ako ljudske i anđeoske jezike govorim, a nemam ljubavi, onda sam kao mjed koja ječi, ili praporac koji zveči.

Nedavno sam odlučio naučiti strani jezik i cilj mi je bio vježbati nekoliko puta tjedno. Osjećam napredak, polagan, ali siguran. No, još sam daleko, daleko od dana kada ću moći reći da tečno govorim taj jezik. Naravno da bih želio govoriti ljudskim i anđeoskim jezicima, i kada bih to stvarno mogao onda bi to bilo veliko dostignuće. Bio bih ponosan samim sobom. Shvativši to, pročitao sam ove stihove drugim očima i vidio novo značenje u njima – ljubav je važnija od svih dostignuća.

Ako imam proroštvo i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru, da i gore premještam, a nemam ljubavi, ništa sam.

Uzbuđen sam i radostan jer mogu “čuti” Isusov glas koji mi govori kojim stazama trebam kročiti. Također uživam u Božjim čudima i sa svakim čudom moja vjera raste i jača. Uviđam da su ovi darovi čvrsto povezani s Božjom ljubavi i da bez nje ništa ne bi djelovalo.

I ako razdam sve svoje imanje, i ako predam svoje tijelo da se sažeže, a nemam ljubavi, ništa mi ne koristi.

Član sam Helping Hand – misionarskog i humanitarnog projekta u Cape Townu u Južnoj Africi. Djelimo potrepštine potrebiti i siromašnim građanima, i ponekad se tijekom tih jutarnjih ili večernjih sati potpuno iscrpim. Ovaj me stih podsjeća da je ljubav naša motivacija, unutarnja i pokretačka sila – beskrajna Kristova ljubav koja nas „tješi u svakoj nevolji, da bismo utjehom kojom nas same tješi Bog, mi mogli utješiti one koji su u svakoj nevolji.“1 To mi daje snagu da nastavljam dalje.

Ljubav dugo trpi, dobrostiva je; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne nadima se. Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.

Nisam čovjek koji može dugo trpjeti, i to s osmijehom na licu niti sam jedan od onih koji uvijek čini pravu stvar. Nisam uvijek nesebičan, niti pribran. Ne usredotočujem se uvijek na istinu, niti podnosim sve. Ponekad sam, hm, kako da kažem, potpuno suprotan od svega ovog.

Ne zaboravite da ljubav nastoji očistiti i ono što nije dobro. “A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas.”2 “Ljubav pokriva mnoštvo grijeha!”3 Iako ću se uvijek truditi da pokažem ljubav o kojima ovi biblijski stihovi govore, svjestan sam da Isus uvijek “pokriva” moja leđa. Isus je ljubav. On je najbolji primjer ljubavi koji je ovaj svijet ikada vidio i ostanete li u Njegovoj blizini, Njegova će se ljubav prenositi i na vas.4

Ljubav nikad ne prestaje; a proroštva će prestati, jezici će umuknuti, znanje će proći. Jer dijelom znamo i dijelom prorokujemo. A kad dođe što je savršeno, prestat će što je djelomično.

Ljubav je najjednostavnija stvar na svijetu. Čak je i novorođenče razumije. Ljubav je naš temelj i naš prioritet jer se sve ostale stvari ili temelje na ljubavi prema Bogu i drugima ili pak proizlaze iz nje.

Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio sam kao dijete, rasuđivao sam kao dijete. Kad sam postao muž, odbacio sam što je bilo djetinje. Jer sad gledamo kroz ogledalo, u zagonetki, a tada ćemo licem u lice. Sad spoznajem dijelom, a tada ću spoznati kao što sam i sam spoznat.

Kada jednog dana dođem u Raj znam da ću biti iznenađen rezultatima malih, neznatnih djela ljubavi koja sam učinio u ovozemaljskom životu. Siguran sam da ću se i kajati što nisam više učinio, no jedva čekam da vidim utjecaj koji su dobra djela ostavila na živote drugih ljudi.

A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, to troje. Ali je najveća među njima ljubav.

Koliko je samo stihova, pisama i knjiga samo napisano o ljubavi? Više nego što možemo zamisliti! No, jedan čin zauvijek definira ljubav – dragovoljna, ponizna, opraštajuća ljubav Božja u Isusu koji umire strašnom, teškom, nepravednom smrću jednog čovjeka da se mi ne bismo trebali suočiti s krajem bez ljubavi. Vjerom smo postali nasljednici Božji i naša nada leži u Njegovoj bezuvjetnoj i bezgrešnoj ljubavi.

 

  1. Druga poslanica Korinćanima 1:4
  2. Poslanica Rimljanima 5:8
  3. Prva Petrova poslanica 4:8
  4. Evanđelje po Ivanu 15:5.