Isusov život i poruka

Ali kad dođe punina vremena, posla Bog svojega Sina, rođena od žene, postavljena pod Zakon, da otkupi one koji su bili pod Zakonom te primimo posinstvo.1

Bog je poslao svoga Sina na svijet u određeno vrijeme i na određeno mjesto, kako bi živio kao ljudsko biće, umro na križu, i bio uzdignut iz mrtvih. Da bi otkupio čovječanstvo koje je palo u grijeh kako bi ljudski rod dobio mogućnost da uđe u Njegovo kraljevstvo, i u taj poseban odnos s Njim. Četiri evanđelja govore Njegovu priču, priču o posebnom ljudskom biću, galilejskom Židovu, osobi koja je na toliko načina bila baš kao i svaki čovjek koji je ikada bio rođen, no istovremeno drugačiji od sviju koji su ikada živjeli.

Evanđelja nam govore što je Isusa učinilo drugačijim i posebnim. Podučavaju nas da je došao na svijet kako bi dao Svoj život za sve ljude i kako je kroz Njegovu smrtu i uskrsnuće čovječanstvo ušlo u novi odnos s Bogom. Isus nije došao da podučava ljude kako da budu dobri nego je došao da im da snagu da budu dobri, kroz najveću moguću žrtvu koju je On dao za nas. Niti jedna druga priča nije toliko važna kao ova. Naime, o reakciji osobe prema Isusu ovisi njezina/njegova sudbinu.2 Kroz ovu priču razumijemo taj veliki dar koji nam je On ponudio – dar da postanemo dijete našeg Nebeskog Oca, dio Njegove obitelji i da budemo dio čuda – vječnog života s Njim.

Evanđelja su temelj kršćanske vjere. Iz sadržaja njihovih stranica učimo da je Isus bio više od dobrog ili pravednog čovjeka, više od učitelja morala i etike, više od čudotvorca. U Evanđeljima nalazimo da je Isus Spasitelj kojeg nam je Bog obećao. Iz Evanđelja učimo o ispunjenju obećanja kojeg nam je Bog dao – da će kroz prvog židovskog patrijarha Abrahama cijeli svijet biti blagoslovljen.3

Isus je živio prije dvije tisuće godina, a Evanđelja su, nekoliko desetaka godina nakon Njegove smrti i uskrsnuća napisali oni koji su vjerovali u Njega. Oni su to napisali kako bi i drugi počeli vjerovati,4 i u tome su i uspjeli. Od onda pa sve do danas prošle su čitave generacije kršćana. Dvije tisuće godina kasnije čitamo ista Evanđelja kao i oni prvi čitatelji i riječi koje su tamo zapisane imaju moć promijeniti naše živote baš kao što su mijenjali živote onih koji su živjeli puno ranije od nas.

Evanđelja nisu bili prvi napisi o Isusu. Vjeruje se da su pisma apostola Pavla bila napisana između 49-67.godine naše ere, što znači da su neka od njih najvjerojatnije bila u opticaju prije nastanka Evanđelja. Neke od poslanica koje su napisane na početku 60-tih godina naše ere također su, najvjerojatnije prethodile Evanđeljima. One ne govore puno o Isusovom životu valjda zbog toga jer su autori pisali vjernicima koji su već donekle bili upoznati s Njegovim životom. Tada su se priče i Isusove nauke prenosile usmenim putem. Izvorni svjedoci, oni koji su Ga osobno poznavali, pričali bi o Njegovom životu, opisivali čuda koja je činio, prepričavali Njegove usporedbe i dijelili druge detalje iz Njegova života.

Između Isusove smrti i Njegova uskrsnuća (oko 33.godine naše ere) i prve Pavlove poslanice najvjerojatnije je prošlo petnaestak godina. Prva Evanđelja napisana su oko 30.godine nakon Isusove smrti. Iz onoga što su autori poslanica napisali zaključujemo da se ono što su komunicirali u svojim napisima podudara s onim što su pisci evanđelja kasnije napisali.

Poslanice nam govore da je Isus potomak Davidov,5 Židov koji je odrastao pod Zakonom,6 nježan i krotak,7 bezgrješan,8 iskušavan,9 i pravedan.10 Također smo naučili da je doživio neprijateljstvo,11 bio izdan,12 nije se opirao patnjama,13 bio razapet na križu,14 te da je ustao iz mrtvih.15

Evanđelja se usredotočuju na razdoblje Isusove službe. Dva evanđelja govore o Njegovom rođenju, a još jedan nakratko govori o događaju iz Njegovog djetinjstva, kada je Isus bilo dvanaest godina. Pored toga nisu nam poznati nikakvi drugi detalji iz Isusovog života sve dok ga Ivan nije baptizirao kupanjem u vodi. Život prije Njegove službe nije bio središnja točka ili cilj spisatelja evanđelja. Umjesto toga ona govore o Isusovim riječima i djelima tijekom Njegova javnog života, o poruci koju je širio kao i o načinu na koji je to činio. Govore nam o čudima koja je činio, pričama koje je pričao, o načinu na koji je umro, kao i Njegovom uskrsnuću iz mrtvih. Evanđelja nas podučavaju da je Isus bio Božji jednorođeni Sin, jedina osoba koja je bila i Bog i čovjek, osoba koja je na sebe preuzela ljudsko obličje kako bismo mi dobili mogućnost da zauvijek živimo s Bogom. Ukratko, glavna svrha evanđelja je podijeliti radosnu vijest da je spasenje dostupno kroz Isusa Krista.

Evanđelja također podučavaju vjernike o odnosu u kojeg ulazimo, jednom kada postanemo Božja djeca. Spasenjem i primanjem Duha Svetoga postajemo nova stvorenja, i svoje nove živote trebamo temeljiti na evanđeljima. Evanđelja sadrže informacije koje zauvijek mogu utjecati na naš život i pomoći nam da razvijemo pogled na svijet koji je osnovan na istini i djeluje kao duhovni, moralni i etnički putokaz na našem putovanju kroz život.

Potpunije razumijevanje evanđelja dovodi nas u bogatiji i ispunjeniji odnos s Bogom. Kada bismo shvatili duboke koncepte Isusovih riječi i djela, Njegovih usporedbi, propovijedi i čuda te kada bismo sve to mogli vidjeti kroz oči prvih očevidaca, u tadašnjoj prvostoljetnoj Palestini, uočili bismo više dubine i ljepote u Njegovoj poruci. To bi pak dovelo do potpunijeg razumijevanja Isusovog života, i još većeg uvažavanja prema “dubini bogatstva i mudrosti i znanja Božjega!”16 što bi naposljetku dovelo do dublje i snažnije vjere.

Evanđelja nam daju temeljna načela koja djeluju kao smjernice ka vođenju svrhovitog života i pomažu nam da donesemo odluke i izbore koji se temelje na vječnoj istini koju nam je dao naš Spasitelj. Poznavanje evanđelja i njihovih nauka je od vitalne važnosti naročito ako želimo živjeti životom u kojem je Bog središte, što vodi ka radosti u ovom životu, a također i u sljedećem.

Uvijek sam volio Evanđelja, no nakon njihovog pomnog proučavanja posljednjih nekoliko godina moje uvažavanje prema njima naraslo je još više. Njihova dubina, ljepota i moć s kojom mogu promijeniti nečiji život je neprevaziđena. Evanđelja su obogatila moj život na više načina. Ojačala su moje razumijevanje, moju vjeru i moju vezu s Bogom.

 1. Poslanica Galaćanima 4:4,5
 2. Evanđelje po Ivanu 3:16–18.
 3. Knjiga Postanka 12:2, 3.
 4. Evanđelje po Ivanu 20:31.
 5. Poslanica Rimljanima 1:3
 6. Poslanica Galaćinama 4:4.
 7. Druga poslanica Korinćanima 10:1.
 8. Druga poslanica Korinćanima 5:21.
 9. Poslanica Hebrejima 2:18.
 10. Prva Petrova poslanica 3:18.
 11. Poslanica Hebrejima 12:3.
 12. Prva poslanica Korinćanima 11:23.
 13. Prva Petrova poslanica 2:21–23.
 14. Prva poslanica Korinćanima 1:23.
 15. Prva poslanica Korinćanima 15:4.
 16. Poslanica Rimljanima 11:33