Briga za druge

Molim se da u ovoj svakodnevnoj strci i zbrci, u moru obaveza i prioriteta, nikada ne izgubimo iz vida važnost ljubavi. Često smetnemo s uma da su naša ostvarenja ništa bez ljubavi. “Ako imam proroštvo i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru, da i gore premještam, a nemam ljubavi, ništa sam. I ako razdam sve svoje imanje, i ako predam svoje tijelo da se sažeže, a nemam ljubavi, ništa mi ne koristi.”1 Ako nemamo ljubavi, naše žrtve, težak rad i trud ne vrijede ništa i sva naša htijenja neće uroditi plodom.

Trebate naučiti brinuti se o drugima, a to nije lako. To je „umjetnost” koju nikad ne možemo u potpunosti svladati. Na primjer, kako pokazati ljubav na način na koji to drugi trebaju i cijene, kako se brinuti za bolesne i tjelesno povrijeđene, kako ohrabriti potištene i teško depresivne, kako pomoći onima koji imaju puno obaveza, kako biti prijatelj usamljenoj duši, kako zaštiti prijatelja od iskušenja, kako naučiti pružiti duhovnu podršku vjerom i nadom koja zanemaruje greške itd.

Ljubav se uvijek prilagodi potrebi i to je jedna od njezinih najljepših vrlina. Ovisno o situaciji, ljubav može biti tiha kada poštuje nečiju potrebu za tišinom. U drugim okolnostima ljubav može biti ekstrovertna i pričljiva. Tu ne postoji nikakva posebna formula i zadatak ljubavi zapravo je pronaći i otkriti potrebu i način da se ona zadovolji.

Motivirajuće je misliti što predana ljubav može učiniti i koju razliku može donijeti u vašem osobnom životu. Naime, kada volimo svim srcem Božja ljubav teče kroz nas te se osjećamo puno bolje. Duhovno jačamo i postajemo ispunjeniji što stvara vakuum za nove Božje blagoslove i čuda.

Neka Božja ljubav bude vječno s vama.

Opojnije od mirisa ruže je biti na glasu kao dobra, milostiva i nesebična osoba koja je spremna učiniti dobro pod svaku cijenu. —Orison Swett Marden (1850.–1924.)

  1. Prva poslanica Korinćanima 13:2,3