Božićni mir

Jedan od dijelova božićne priče koji je meni osobno najljepši i najsvrsishodniji je kada se anđeo prikazao pastirima i najavio Isusovo rođenje, a nakon toga mnoštvo nebeskih anđela počinje slaviti i hvaliti Boga.

Dolazak dostojan Božjeg Sina na svijet.

“U onom kraju držali su pastiri u polju noćnu stražu kod svoga stada. Tada stupi Gospodnji anđeo pred njih i Gospodnja ih slava obasja. I vrlo se uplašiše. A anđeo im reče: ‘Ne bojte se! Evo, javljam vam veliku radost, koja je za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodi Spasitelj, Mesija i Gospodin.’”1

Anđeo je najavio rođenje Spasitelja, no to nije bilo sve: “Odjedanput se pridruži anđelu velika nebeska vojska koja je hvalila Boga i pjevala: ‘Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima, jer su mu omiljeli.’”2

Ova veza između Spasitelja i mira može se naći i u Starom zavjetu, na primjer u knjizi proroka Izaije, gdje nam se kaže: “Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade. Vlast počiva na njegovim plećima. ‘Čudo od savjetnika’ glasi njegovo ime, ‘Jaki Bog’, ‘Otac vječni’, ‘Knez mira’.”3

Mesija – Spasitelj, povezuje se s mirom i u Starom i u Novom zavjetu. Pogledamo li današnji svijet, ili bilo koje drugo vremensko razdoblje, mir je posljednja stvar koju ćemo vidjeti. Ratovi i građanski sukobi urođeni su čovjeku. Nažalost, trajnji mir u svijetu nije se nikada dogodio, a ne postoji niti dan danas. Dakle, zašto je Isus nazvan Knezom mira? Zašto su anđeli, slaveći Boga te večeri kada se Isus rodio, govorili o miru?

Riječ koju su najčešće upotrebljavali za mir u Starom zavjetu je shalom. Ta je riječ u Bibliji opisivala mir kao odsutnost rata, no imala je i drugih značenja. Korijen značenja odnosi se na potpunost ili zdravlje. Riječ označava cjelovitost, ispunjenost, mir, spokojstvo, harmoniju, duševni mir, nedostatak tjeskobe i stresa. Također se odnosi i na prijateljstvo između pojedinaca, kao i na mir i prijateljstvo između Boga i čovjeka.

Grčka riječ koja je najčešće upotrebljavana u Novom zavjetu za riječ mir je eirēnē. Ta riječ ponekad znači stanje spokojstva i mira u zemlji ili narodu i nedostatak ratnih razaranja. Doduše, češće je upotrebljavana kao sigurnost, bezbjednost, blagostanje, skladnost i dobra volja među pojedincima. Također se odnosi I na spokojstvo duše koja je sigurna u svoje spasenje.

Jednoga će dana svijet doista spoznati mir koji se odnosi na odsustvo sukoba, nasilja, ratova i to će se dogoditi nakon Isusovog drugog dolaska. Mir o kojem se često govori u Božjoj riječi odnosi se na potpunost individue, u fizičkom i psihičkom ili duhovnom aspektu. Sveto Pismo u više navrata navodi da takva cijelost, spokoj i mir dolazi kroz odnos s Bogom, odnos koji nam je omogućio naš Spasitelj kojeg su anđeli najavili pastirima one davne noći prije dvije tisuće godina.

Isusov život, smrt i uskrsnuće donijeli su pomirenje između Boga i čovjeka. Kroz vjeru u Isusa, Kneza mira možemo biti u miru s Bogom. “A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas. Ako smo doista pomireni s Bogom, smrću njegova Sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više kao pomireni spasiti po njegovu životu.”4

Kroz Kneza mira, sklad i odnos mogu biti obnovljeni između Boga i svih onih koji prihvate Isusa za svog Spasitelja. Tada možemo dobiti potpunost shaloma: cjelovitost, zdravlje, sigurnost, zadovoljstvo, spokojstvo, harmoniju i duševni mir, mir koji je izvor nutarnjeg mira u sredini oluje i izazova s kojima se suočavamo tijekom života.

Isus, Gospodin mira nam donosi mir koji prevazilazi svo naše razumijevanje, shalom, shalom u izvornom hebrejskom. Ponavljanjem neke riječi hebrejci izražavaju visoku razinu nečega, u ovom slučaju ne radi se samo o miru, nego o savršenom miru. Mir nalazimo u našem Spasitelju. Mir dobivamo kada volimo Božju riječ. Mir osjećamo kada Mu ugađamo, mir u prisustvu Svetog Duha, mir u vjeri, i mir kada Isus vlada u našim srcima.

I anđeli slaviše Boga one noći kada se Isus rodio i slavom svojom proglasiše mir kojeg je Bog ponudio rođenjem Spasitelja, mir s Bogom koji dolazi kroz spasenje, unutarnji mir koji dolazi kroz vezu s Bogom, mir kojeg imamo spoznajom da nas Bog voli te da nam je omogućio da zauvijek budemo s Njim.

 

Božićna molitva

Napisao: Robert Louis Stevenson (1850.–1894.)

Dragi Bože, pomozi nam da se prisjetimo Isusovog rođenja kako bismo se mogli veseliti uz pjesme anđela, radovati se sa pastirima i odati Mu počast s mudracima. Diljem svijeta zatvori vrata mržnji i otvori vrata ljubavi. Dopusti dobroti da uđe sa svakim darom i dobrim željama sa svakom čestitkom. Neka nas blagoslovi Kristovi izbave od svakog zla, neka nam zahvalne misli ispune um, a u srca neka nam uđe nebeski oprost. Amen.

  1. Evanđelje po Luki 2:8–11
  2. Evanđelje po Luki 2:13,14
  3. Izaija 9:5
  4. Poslanica Rimljanima 5:8,10