Blago

Samo Bog zna zašto je stavio neke od najvrjednijih stvari na teško dostupna mjesta. Ako nas je želio iskušati kako bi vidio koliko smo daleko spremni ići i koju smo cijenu voljni platiti kako bismo dobili ono što želimo, onda je u tome i uspio.

Samo su najuporniji spremni suočiti se sa surovim uvjetima i riskirati vlastite živote kako bi otkrili izvore i obogatili se, bilo da se radi o traženju naftnih ležišta u pustinjama Bliskog istoka ili na Arktiku, ili pak o spuštanju u podzemnu tamu u potrazi za zlatom, dijamantima i drugim plemenitim metalima i dragim kamenjem.

I što onda? Materijalna blaga ovoga svijeta nisu vječna niti nam mogu pružiti trajno zadovoljstvo i sreću. Isus je upitao: “Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a pritom izgubi svoju dušu?”1

Srećom po nas, Bog je najvrjednije stvari stavio svima na dohvat ruke – ono šta istinski može zadovoljiti i vječno trajati, dostupno je svima. Tu je naravno mislio na Svoju ljubav.

Jedan od najpoznatijih i najomiljenijih stihova u Bibliji opisuje Božju ljubav: “Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život.”2 Njegova najveća želja je da mu se pridružimo u Njegovom vječnom domu, na Nebu, te nam je plativši za sve naše grijehe, to i omogućio. Bog je sama srž ljubavi  [[Prva Ivanova poslanica 4:8.]] — vrelo iz kojeg izviru svi oblici ljubavi.

Ako još niste naučili kako se “spojiti” ili “priključiti”na Božji nepregledni izvor ljubavi pročitajte ovaj broj Kontaktai vaš će se život zauvijek promijeniti.

  1. Evanđelje po Mateju 16:26
  2. Evanđelje po Ivanu 3:16