Πριν τα Χριστούγεννα

Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη δεν αναφέρει τη γέννηση του Ιησού, όμως μας αναφέρει το τι έγινε πρότερα – την ιστορία που προϋπάρχει των αφηγήσεων της γέννησης. Το Ευαγγέλιο αυτό μας μεταφέρει στην αρχή, πριν υπάρξει ο κόσμος μας και μας αναφέρει κάτι για τον Σωτήρα μας, που πράγματι αλήθευε, πριν ακόμα γεννηθεί Αυτός στη Βηθλεέμ πριν δύο χιλιετίες. Κατανοώντας αυτό το κομμάτι της ιστορίας, γίνεται ξεκάθαρο για το ποιος ήταν ο Ιησούς, γιατί ήλθε και για το τι εκπλήρωσε.

Η ιστορία ξεκινάει ως εξής: «Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν με τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή με τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου Αυτού· και τίποτα δεν έγινε χωρίς Αυτόν».1

Το Ευαγγέλιο αυτό αρχίζει με το να μας λέει ότι πριν δημιουργηθεί οτιδήποτε, προϋπήρχε ο Λόγος, ο οποίος ήταν με τον Θεό και Αυτός ήταν Θεός. Εδώ ο Ιωάννης ατενίζει το παρελθόν πριν την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, πριν υπάρξει καν χρόνος και μας λέει ότι ο Λόγος προϋπήρχε. Η πρώτη πρόταση σε αυτό το Ευαγγέλιο επαναλαμβάνει τις πρώτες λέξεις της Βίβλου στη Γένεση: «Στην αρχή …»2 Αυτό εκφράζει το ότι ο Λόγος προϋπήρχε της δημιουργίας και είναι αιώνιος, ότι δεν υπήρξε χρονική στιγμή που δεν υφίστατο ο Λόγος. Ο Λόγος δεν ήταν μέρος των όσων δημιουργήθηκαν, που σημαίνει ότι ο Λόγος είναι πολύ πιο αξιοσημείωτος απ’ όσα άλλα δημιουργήθηκαν.

Μας έχει ειπωθεί ότι «ο Λόγος ήταν με τον Θεό» και αυτό επαναλαμβάνεται και δεύτερη φορά, «Αυτός ήταν στην αρχή με τον Θεό». Εδώ δίνεται η έμφαση στο ότι ο Λόγος υπάρχει σε μια επιστήθια σχέση με τον Θεό. Αυτή η ενότητα εκφράζεται στη φράση «και ο Λόγος ήταν Θεός». Οτιδήποτε μπορεί να ειπωθεί για τον Θεό, μπορεί επίσης να ειπωθεί και για τον Λόγο.

Αυτό είναι που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα – το ότι ο Λόγος, ο οποίος προϋπήρχε με τον Θεό πριν τη δημιουργία, ο οποίος ζούσε και επικοινωνούσε συνεχώς με τον Θεό και ο οποίος συμμετείχε στη δημιουργία των πάντων, ο οποίος είναι αυθύπαρκτος  και ο οποίος είναι Θεός ο Υιός, γεννήθηκε ως ανθρώπινη ύπαρξη και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους.

Όλα όσα έκανε ο Ιησούς στη διάρκεια της ζωής Του πάνω στη γη – τα λόγια που είπε, οι παραβολές που είπε, η αλληλεπίδραση που είχε με τους ανθρώπους, οι αντιπαραθέσεις Του με τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής, τα θαύματα που επιτέλεσε – όλα αυτά αποκαλύπτουν την αγάπη, τη φροντίδα και την έγνοια του Πατέρα για την ανθρωπότητα. Επειδή μέσα από τον Ενσαρκωμένο Λόγο, τον Ιησού, αποκτάμε μια βαθύτερη κατανόηση του Θεού καθώς επίσης και της δικής Του επιθυμίας να συμφιλιώσει  την ανθρωπότητα με τον Εαυτό Του. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε το ότι ο Θεός εισήλθε στον κόσμο μας με σκοπό να μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε μαζί Του αιώνια.

Ο Λόγος έλαβε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας! Τι υπέροχος λόγος για να γιορτάσουμε.

  1. Ιωάννη 1:1-3
  2. Γένεση 1:1